LTO en Nieuwe Oogst hielden Het Grote Europese Landbouwdebat 2024

Ruim een week voor de verkiezingen voor het Europees Parlement gingen de Europarlementariërs met landbouwportefeuille met elkaar in debat, met ruim tweehonderd toehoorders in de zaal. Het Grote Europese Landbouwdebat was ook te volgen via een livestream.

Kijk het debat terug

Thema's

PERSPECTIEF: Wat is de toekomst van Europa als landbouwnatie?

KLOOF: Hoe verkleinen we de afstand tussen Brussel, boer en burger?

BUDGET: Welke invloed heeft de Europese uitbreiding op het landbouwbudget en de herinrichting van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid?

MILIEU: Hoe houden we de balans tussen ecologie en landbouweconomie?

HANDEL: Moet in ieder handelsverdrag plek zijn voor land- en tuinbouw?

GEOPOLITIEK: De rol van immigranten, het behoud van een level playing field en de uitbreiding van de Europese Unie zijn nodig om Europa werkbaar en veilig te houden.

De thema’s zijn inhoudelijk ingeleid door boeren, bestuurders en deskundigen, waarna de politici met elkaar in debat gingen. Politici van VVD, NSC, BBB, CDA, GroenLinks-PvdA, SGP, ChristenUnie, D66 en Partij voor de Dieren waren hierbij aanwezig.

Het grootste vakmedium voor de land- en tuinbouw Nieuwe Oogst en de grootste boerenbelangenorganisatie LTO Nederland organiseerden deze avond samen met de gemeente Eemnes. Van der Waaij Makelaardij ondersteunde het verkiezingsdebat waar ruim tweehonderd genodigden bij aanwezig waren.

Politici

Sander Smit
BBB

Dirk Gotink
NSC

Bert Jan Ruissen
SGP

Willemien Koning
CDA

Anja Hazekamp
PvdD

Hendri Nortier
D66

Johanna Koffeman-Kramer
CU

Lara Sibbing
GL-PvdA

Bart Millenaar
VVD

Veerle Smit
Volt

Presentatie

Esther de snoo
Gespreksleider

Hans Van den Heuvel
Gespreksleider

Rob Scheepers
Afsluiting