Webinar Energieproductie en -opslag, wat levert het op?

Nieuwe Oogst organiseert in samenwerking met GroenLeven, Windunie en Zonnepanelen op het dak een webinar over energie. In dit webinar op 6 november wordt stilgestaan bij de laatste ontwikkelingen op het gebied van energieproductie en -opslag, het verdienmodel voor de agrarisch ondernemer en wet- en regelgeving.

Een klimaatneutrale land- en tuinbouw, uiterlijk in 2050 moet dat werkelijkheid zijn. Die doelstelling zorgt ervoor dat energie een vast onderdeel is binnen de agrarische bedrijfsvoering. Maar wat komt er nou precies kijken bij energieproductie en -opslag? Welke kansen en uitdagingen zijn er voor boeren en tuinders die hiermee aan de slag willen?

Tijdens het webinar op maandag 6 november geeft Zonnepanelen op het dak een inkijkje in de voordelen van productie en opslag van duurzame energie. Windunie bespreekt de kansen van het lokaal verbinden van vraag en aanbod van energie. GroenLeven zoomt in op de inpassingen van zonneparken in het agrarisch landschap. Ook Full Power Support sluit aan.

Het gesprek wordt geleid door Nieuwe Oogst-hoofdredacteur Esther de Snoo die de tafelgasten onder meer vragen stelt over financiën, netcongestie, innovatie, lokaal eigendom, wet- en regelgeving en verzekeringen.

Event terugkijken