Webinar: aan de slag met bodem en water

Hoe ga jij als melkveehouder om met alle opgaves rond bodem en water? Na stikstof is dit dé opdracht voor de sector. Rabobank en Nieuwe Oogst stellen deze vraag centraal tijdens een webinar op dinsdag 19 december. De Kaderrichtlijn Water stelt doelen voor de waterkwaliteit in 2027. Welke maatregelen kun je nemen? En welke keuzes maak jij om hieraan te kunnen voldoen?

Esther de Snoo, hoofdredacteur Nieuwe Oogst, gaat hierover in gesprek met Jan Arie Koorevaar, directeur van de Open bodemindex en melkveehouder in veenweidegebied Alblasserwaard, Mark Wenneger, melkveehouder in de Achterhoek en ervaren met peilgestuurde drainage en Jan van der Staak, melkveehouder in Ysselsteyn en bestuurder bij Waterschap Limburg. Zij vertellen wat investeren in bodem- en waterkwaliteit oplevert voor je bedrijf en je omgeving.

Webinar gemist?